Formularze zwrotu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Formularz reklamacyjny - obniżenie ceny odstąpienie od umowy wada istotna Formularz reklamacyjny - żądanie obniżenia ceny po wcześniejszym żądaniu naprawy lub wymiany Formularz reklamacyjny - żądanie naprawy lub wymiany Formularz reklamacyjny - oświadczenie o odstąpieniu od umowy po wcześniejszym żądaniu naprawy lub wymiany Formularz reklamacyjny dla Kupujących niebędącymi Konsumentami